nesu home

noisekopie
024-3558938
  icon ruit
info@nesu.nl

Nesu Schoonmaakbedrijf Nijmegen


Zie bewijs van ondertekening

Zelfverklaring
Code Verantwoordelijk Marktgedrag 
9 april 2014


Hierbij verklaren, ondergetekenden, Dhr. H.J.P.M. (Han) Cornelissen en Dhr. J.B. (Jaap) ten Raa, beide directeur-eigenaar van Nesu B.V., de op de schoonmaak- en glazenwassersbranche van toepassing zijnde “Code Verantwoordelijk Marktgedrag” in de organisatie toe te passen.

Om de doelstellingen te realiseren leveren wij de volgende inspanningen tav:

Klanten/Opdrachtgevers:

 •  Helder en overzichtelijke offertes, programmas en overeenkomsten, afgestemd op de wensen van de klant.
 •  Facturering (achteraf) conform de gemaakte afspraken.
 •  Pro-actieve houding richting opdrachtgevers.


Personeel:

 •  Naleving CAO Schoonmaak en Glazenwasserij.
 •  Waarborgen goede werksfeer en werkomstandigheden (werkdruk, veiligheid).
 •  Hanteren van korte lijnen binnen de organisatie.
 •  Stimuleren van pro-actieve houding mbt operationele zaken en planning.
 •  Mogelijkheid tot volgen van opleidingen.


Milieu:

 •  Milieu-ontlastende technieken toepassen, zoals microvezelsystemen, gebruik osmosewater, chemievrij strippen en waarmogelijk werken met biologisch afbreekbare producten.
 •  Energiezuinig wagenpark.
 •  Controleren afvalstroom.


Maatschappij:

 •  Bijdragen goede doelen.
 •  Sponsoring lokale verenigingen.


Genoemde inspanning resulteren in langlopende overeenkomsten, trouwe klanten/opdrachtgevers, nauwelijks verloop van personeel, en een zeer laag ziekteverzuim. Dit alles draagt er aan bij dat de goede naam die Nesu B.V. in de loop der jaren heeft opgebouwd, moeiteloos overeind blijft.

Vanzelfsprekend dragen wij de “Code Verantwoordelijk Marktgedrag” uit naar opdrachtgevers, personeel en leveranciers.

Han Cornelissen, directeur
Jaap ten Raa, directeur